Kies uw lettergrootte:AA

Missie en visie

Missie
Het aanbieden van medische en paramedische zorg onder één dak, in nauwe onderlinge samenwerking, dichtbij de woonomgeving van de patiënt/cliënt. Deze zorg moet afgestemd zijn op vraag en behoefte, zodat zorgverleners weten wat er van hen verwacht wordt. Zorgverleners stemmen hun werkzaamheden op elkaar af en verwijzen indien nodig naar elkaar, waardoor een duidelijke meerwaarde ontstaat ten opzichte van zorg geleverd door afzonderlijke disciplines.

Het Medisch Hart Bleiswijk kan de coördinatie van zorg op verschillende niveaus bieden en het complete pakket en de zorgbehoefte in kaart brengen. Bijvoorbeeld met betrekking tot vragen over opvoeding, oudercursussen, zorgcoördinatie rondom probleemgezinnen, vragen over gezonde voeding etc. Er zijn korte lijnen mogelijk met verschillende instanties en organisaties. Alle vragen op het gebied van gezondheid, sociaal welzijn, vergoedingen en zorgcoördinatie kunnen worden beantwoord.

Visie
De visie van het Medisch Hart Bleiswijk is gericht op het bieden van medische en paramedische zorg en sociaal maatschappelijke ondersteuning aan alle inwoners van Lansingerland vanuit één centraal loket. 
De organisatie is gericht op verbetering van het eigen werkproces en de ontwikkeling van nieuwe producten. Signalen van cliënten en de ontwikkeling van de hulpvraag zijn daarbij richtinggevend.

Waar mogelijk wordt de zelfredzaamheid van hulpvragers bevorderd en worden zij gestimuleerd hun eigen kracht te (her)ontdekken. Hulpverlening wordt geboden, die gezien de hulpvraag nodig is, en hulpverlening die leidt tot onnodige afhankelijkheid wordt vermeden. Een op de hulpvraag afgestemde aanpak wordt in overleg met de cliënt/patiënt afgesproken. De wederzijdse verwachtingen zijn hierin duidelijk afgestemd.