Kies uw lettergrootte:AA

Praktijk Groei

Praktijk Groei is een praktijk voor pedagogische en psychologische hulpverlening. De hulp richt zich op kinderen, jeugdigen, pubers en hun ouders.

 

Veel ouders voelen zich niet zo zeker in hun rol als opvoeder. Ze vragen zich af of ze het wel goed doen, of er iets bijzonders aan de hand is met hun kind. Of ze worstelen met het stellen van regels, het geven van duidelijkheid en richting. Soms is het duidelijk dat het kind een bijzondere benadering nodig heeft, door een handicap, ontwikkelingsprobleem of doordat het in het leven gebeurtenissen meemaakt die moeilijk zijn voor kinderen. Dit kan veel vragen oproepen bij ouders.

Kinderen in de huidige maatschappij hebben het soms moeilijk. Ze hebben te maken met hoge eisen, problemen in de omgang met leeftijdgenoten, faalangst of somberheid of problemen in het gezin. Voor hen zijn er individuele trajecten mogelijk. Door weer te ontdekken waar je goed in bent en door te leren hoe je anders tegen een situatie aan kunt kijken, lukt het kinderen om weer verder te komen.

Praktijk Groei kan helpen bij onderwerpen als:

  • eetproblemen

  • slaapproblemen

  • ongehoorzaamheid

  • concentratie problemen

  • verwerking van traumatische gebeurtenissen

  • pesten en de gevolgen ervan

  • faalangst, onzekerheid

  • angst

  • somberheid

 

Praktijk Groei biedt diagnostiek en behandeling van ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen.
Wanneer er sprake is van zorg die onder de basisGGZ valt en de client in Lansingerland woont, zijn er geen kosten voor de ouders. 

Meer informatie vindt u op de website: www.praktijk-groei.nl.

 

 

 

Openingstijden

Maandag
Woensdag 
Donderdag  
VrijdagTelefoonnummer
06 - 38 03 76 82

Website
www.praktijk-groei.nl